Chuyên mục lưu trữ: Chế độ giao thức 201

Ngoại tuyến 6 chữ số

Ngoại tuyến 6 chữ số

Chúng tôi là 201.3 Bộ thu 6 chữ số ngoại tuyến tại Thái Lan!

Cần Cardholder Sender rất nghiêm túc.


201.3 Bộ thu 6 chữ số ngoại tuyến ở Thái Lan Sử dụng ngân hàng Thái Lan để nhận tất cả số tiền. và phân phối theo tỷ lệ phần trăm.

 • Tỷ lệ: 30+5%
  • Chủ thẻ = 30%
   • Phía chủ thẻ = 2,5%
  • Người nhận = 65% (Đã đóng)
   • Bên nhận = 2.5% (Đã đóng)
 • Thanh toán: trong vòng 72 giờ.
 • Phương thức thanh toán:
  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Liên minh phương Tây
  • BTC – Bitcoin
  • USDT – ERC20 & BEP20

 • Cập nhật: 26/3/2023
 • Máy POS ngoại tuyến YouTube: Bấm!